sobota, 27 lutego 2010

Maja się przypomina

Od Rodziców Mai:

Oto Majeczka. Obecnie ma 15 miesięcy, urodziła sie z obustronnym niedosłuchem odbiorczym.
W grudniu 2009 przeszła operację wszczepu implantu ślimakowego na lewe uszko. Potrzebna jest długa i intensywna rehabilitacja. Zbieramy więc pieniążki na dojazdy do miejsca rehabilitacji, turnus rehabilitacyjny oraz ubezpieczenie implantu.
Dziękujemy za Wasze Wielkie Serce!

Brak komentarzy :

Step 7: Then click on the save template.