wtorek, 30 czerwca 2009

Wyjaśnienie

It's not that I'm doing nothing. My PMS threw the Kalinka shawl right into the bin so let's forget it. I've bought some blueberry coloured Sonata and I've started a pineapple top. Unfortunately it definitely appears too big. It looks like angel's wings (or, as my hubby said, a horse-collar). I'll start crocheting the body and then decide what to do - but definitely round yoke is something I really want to try (and make it work, hopefully).
To nie tak, ze nic nie robię. Mój PMS wyrzucił szal z Kalinki do śmieci, więc zapomnijmy o nim. Kupiłam trochę Sonaty w jagodowym odcieniu i zaczęłam ananasowy top. Niestety okazuje się zbyt duży. Wygląda jak anielskie skrzydełka (albo, jak mój małyżonek powiedział, chomąto). Zacznę szydełkować dolną część i wtedy zdecyduję, co dalej - ale okrągły karczek to coś, co koniecznie chcę wypróbować (i mam nadzieję, że mi wyjdzie w końcu).

Brak komentarzy :

Step 7: Then click on the save template.